Voeding en voedselbereiding

Bij Casa is het eten en drinken onderdeel van het onderwijsprogramma. Kinderen hoeven nooit eten of drinken mee naar school te nemen.

In de ochtend en in de namiddag bereiden de kinderen hun eigen gezonde snack voor en nodigen zij klasgenootjes uit om deze samen te nuttigen. We hebben hiervoor een speciale tafel waaraan kinderen samen of alleen een rustmoment hebben. Deze sociale activiteit is een belangrijk onderdeel van de dag, net als de gezamenlijke lunch met alle kinderen. Casa voorziet in gezond, (overwegend) biologisch eten en drinken. We streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het bereiden van het eten. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet krijgen de oudere kinderen de taak om jongere leerlingen te assisteren.

Weekmenu

Casa biedt een wisselend weekmenu met een aantal vaste elementen. Het actuele weekmenu met de gerechten vindt u in Parro.

In 2014 is onderzoek gedaan naar het voedingsbeleid van Casa, door de Haagse Hoogeschool. Het rapport vindt u hier. Uitgebreide informatie over eten en drinken op Casa vindt u tevens in de Schoolgids.

Ouderbijdrage

Het eten en drinken bij Casa wordt gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie hierover vindt u onder 'Tarieven'.