Continu leertraject

Casa begint met de dreumes/peutergroep die een verzorgende Montesssori-omgeving biedt voor kinderen van 12 - 36 maanden. Onze jongste kinderen kunnen individueel leren en opgroeien en nemen tegelijkertijd deel aan coöperatief groepsspel en lessen met andere kinderen. Elke dag biedt een kans om de taalvaardigheid te versterken, de grove motoriek te verfijnen, de fijne motoriek te ontwikkelen en de onafhankelijkheid te bevorderen.
De omgeving is, net als op een kinderdagverblijf, speciaal voor de allerkleinsten prachtig voorbereid. Onder de warme leiding van onze Montessori-begeleiders houden onze kinderen zich bezig met praktische bezigheden zoals koken, aankleden, tuinieren, lezen, puzzelen, kunst, muziek en veel gesprekken. De onafhankelijkheid wordt bevorderd doordat het kind kan kiezen uit verschillende activiteiten die het met succes kan uitvoeren.

Wanneer kinderen drie jaar oud zijn, beginnen ze zich intens te concentreren op hun omgeving - het ontdekken van de wereld en de mensen om hen heen.

Kinderen maken een enorme verandering door wanneer ze de derde verjaardag naderen. Voor die tijd hebben ze de vaardigheden geleerd en aangescherpt die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen bewegen. Wanneer kinderen drie jaar oud zijn, beginnen ze zich intens te concentreren op hun omgeving - het ontdekken van de wereld en de mensen om hen heen.

Het belangrijkste voor de kinderen in dit stadium is het bieden van een ordelijke, veilige en stimulerende omgeving waar ze vrij zijn om te verkennen en te ontwikkelen. Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat kinderen van verschillende leeftijden worden gegroepeerd, aangezien de jongere kinderen dan intrinsiek worden gemotiveerd om de handelingen van de oudere kinderen te observeren en te kopiëren. Dit helpt hen om hun vaardigheden veel sneller te ontwikkelen. De Montessori-onderwijsmethode heeft veel lesmaterialen en technieken speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf drie jaar.

Een andere belangrijke verschuiving in de kijk van het kind op de wereld is hun groeiende begrip van en deelname aan sociale interacties met de mensen om hen heen. De sleutel daartoe is de bewuste scheiding van het kind van zichzelf en de 'ander': verschillende mensen met verschillende verlangens en motivaties. Leren met hen te communiceren door middel van taal wordt steeds belangrijker en krijgt als zodanig extra aandacht.

Kinderen zijn in dit stadium en op deze leeftijd zeer gevoelig voor veranderingen in hun cognitieve flexibiliteit, creativiteit, omgeving en zelfbeheersing. Tussen de geboorte en de leeftijd van vierenhalf jaar worden hun zintuigen en percepties verfijnd, grove en fijne motoriek ontwikkeld en uitgebreid en is het veel gemakkelijker om meerdere talen te leren. Dit biedt een prachtige kans voor hun opleiding.

Het primaire doel op dit moment is niet om de kinderen te overbelasten met steeds meer kennis, maar om hen een stimulerende en gestructureerde omgeving te bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen op een manier die het beste bij hen past.

Casa is een van de pioniersscholen in Nederland die deze onderwijsmogelijkheden biedt aan driejarige kinderen. Dit is te danken aan de uitgebreide educatieve ervaring van Tessa Wessels (een van de oprichters van Casa) in het onderwijzen van kinderen vanaf drie jaar in de Verenigde Staten.

Gelukkig is de waarde van goed voorschools leren officieel erkend in de bredere context van het onderwijs. De Nederlandse Onderwijsraad heeft een eersteklas pedagogische optie voorgesteld voor kinderen en ouders die willen profiteren van deze fase van het leerproces van het kind. De publicatie ervan: “Naar een Nieuwe Kleuterperiode (pdf)” is op 26 mei 2010 gepresenteerd aan het Ministerie van Onderwijs.

Leren bij Casa tot de middelbare school

De kinderen blijven op Casa tot ze 12 jaar oud zijn en doorstromen naar de middelbare school. Zo volgen ze van 1 tot 12 jaar een continu leertraject binnen één organisatie.