Digitale platforms

Casa gebruikt meerdere platforms om aan al onze behoeften te voldoen.

KidsKonnect

Dit is het registratieplatform. Hier vindt u een overzicht van uw kind(eren): hun contract, hun aanwezigheid, het plannen van uw vakantie en het aanvragen van ruildagen.

Link: https://casaschool.ouderportaal.nl/

ParnasSys

Dit is het Nederlandse onderwijssysteem dat toetsresultaten en andere relevante informatie deelt met toekomstige scholen.

Link: https://inloggen.parnassys.net/idp/

Parro

Parro, een subprogramma van ParnasSys, is een communicatietoepassing voor begeleiders en ouders. Parro wordt regelmatig gebruikt om iedereen op de hoogte te houden van wat er in het klaslokaal en op school gebeurt en om uitnodigingen voor evenementen via de agenda te versturen.

Link: https://talk.parro.com

MRX

Montessori Records Xpress is een kindvolgsysteem, speciaal ontworpen voor Montessori-begeleiders. Ze specificeren de benchmarks en activiteiten die ze gebruiken in de klas. Dit is het primaire volgsysteem dat op Casa gebruikt wordt.

Link: https://www.mrxreinvented.com