Toelating en aanmelding

Kinderen in het Montessori-onderwijs kennen een bepaalde werkwijze, waarvan keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en zelfdiscipline een belangrijk onderdeel zijn.

Dit ontwikkelingsproces start in de onderbouwperiode. Het is dus zeer belangrijk voor onze leerlingen om van jongs af aan Montessori-onderwijs te volgen. Mede om deze reden nemen we bij voorkeur kinderen voor de onderbouw (die drie jaar worden) aan.

Wachtlijst

Casa heeft een wachtlijst; alle plekken die vrijkomen worden vanuit de wachtlijst op gevuld. 

Start met drie jaar
Uw kind start op Casa als het drie jaar oud is. Voor een kans op plaatsing verdient het aanbeveling om uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden (zie hieronder het kopje ‘Aanmeldingsprocedure’). Een kind dat al (een) ouder(e) broertje(s) of zusje(s) op Casa heeft, krijgt voorrang op de wachtlijst. Vergeet u in dat geval echter ook niet om uw kind op tijd aan te melden. 

Vier- en vijfjarigen
Mocht u uw kind pas op vier- of vijfjarige leeftijd op Casa willen laten starten, dan is de kans heel klein dat wij uw kind kunnen aannemen. Alle plekken die Casa beschikbaar heeft voor vier-en vijfjarigen worden namelijk opgevuld door de kinderen die al met drie jaar zijn gestart op Casa. U kunt uw kind wel op de wachtlijst laten plaatsen. Mocht er toch een plek vrijkomen, dan wordt deze namelijk opgevuld vanuit de wachtlijst. 

Zes t/m twaalf jaar

Kinderen in het Montessori-onderwijs kennen een bepaalde werkwijze, waarvan keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en zelfdiscipline een belangrijk onderdeel zijn.

Dit ontwikkelingsproces start in de onderbouwperiode. Het is dus zeer belangrijk voor onze leerlingen om van jongs af aan Montessori-onderwijs te volgen. Mede om deze reden nemen we bij voorkeur kinderen voor de onderbouw (die drie jaar worden) aan. Mocht eroudere kinderen tot en met negen jaar, mits zij een Montessori-achtergrond hebben. Kinderen van zes t/m negen jaar zonder Montessori-achtergrond mogen eerst twee tot vijf dagen meedraaien in de groep. De directie besluit hierna in overleg met de ouders of het in het belang van het kind is om op Casa toegelaten te worden.

Toelatingseisen

Alle kinderen zijn toelaatbaar, mits:

  • Uit de aanmeldingsinformatie blijkt dat de medewerkers van Casa de zorg en begeleiding aan de leerling kunnen geven die de ouders nodig achten;
  • De ouder(s) en/of de leerling de uitgangspunten en de werkwijzen van onze school onderschrijven;
  • Er sprake is of kan zijn van het respecteren en in stand houden van rust en/of de veiligheid; 
  • Er sprake is van voldoende opnamecapaciteit;
  • Er een uitschrijfbewijs en onderwijskundig rapport van de vorige school overhandigd kan worden (dit geldt alleen voor leerlingen die van een andere school of onderwijsinstelling komen).

 

Aanmeldingsprocedure

Het verdient aanbeveling uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden. U kunt dit via de onderstaande knop doen. U hoeft hiermee niet te wachten tot u bij een informatieochtend bent geweest.  Na de aanmelding is uw kind nog niet officieel op Casa ingeschreven, maar komt het wel op de wachtlijst voor de inschrijfprocedure. Als er plek is, krijgt u via email een bericht dat er een plek gereserveerd is voor uw kind. U ontvangt dan een uitnodiging voor het intake gesprek. We gaan dan met elkaar in gesprek over uw kind en wat Casa uw kind te bieden heeft. 

Wij adviseren ouders om een informatieochtend bij te wonen. Bij voorbaat zo vroeg mogelijk in het aanmeldings proces. Op een informatieochtend neemt u kennis van hoe het er op Casa aan toe gaat en stellen wij u in de gelegenheid om kinderen op Casa te observeren. Het is niet de bedoeling dat u dan uw kind meebrengt.

Als u uw kind heeft aangemeld en naar een informatieochtend bent geweest, wordt u ongeveer zes maanden voor de startdatum (of later als de periode voor de startdatum korter is) uitgenodigd voor een intakegesprek met de directie. Na het gesprek wordt er een school overeenkomst, ouderbijdrage overeenkomst en eventueel een opvangovereenkomst verstuurd. Uw kind is definitief ingeschreven wanneer de overeenkomsten door ouders en de directie van Casa ondertekend zijn.

Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen via administratie@casaschool.nl.

De data van de informatieochtenden zijn te vinden onder het kopje 'Bezoekmogelijkheden.'

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak voor het bijwonen van een informatieochtend verzoeken wij u de formulier op de pagina Bezoekmogelijkheden in te vullen.