Rol van de ouders

"It takes a village to raise a child"

Casa is een kleine gemeenschap. Groepsbegeleiders en ouders zijn integrale partners in de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het succes hangt af van de actieve participatie, betrokkenheid en communicatie tussen de school, de groepsbegeleiders en de ouders.

Om dit te vergemakkelijken, zijn er vele manieren voor ouders om betrokken te zijn bij Casa, zoals u hieronder kunt zien.

 

De KindCentrumRaad bestaat uit ouders en begeleiders. Voorheen hadden we een Medezeggenschapsraad van school en OuderCommissie van de kinderopvang (leeftijd 1-12 jaar). Deze twee groepen zijn nu verenigd in de KCR.

De KCR is betrokken bij (nieuw) beleid binnen Casa. Zij geeft advies en ondersteuning op beleid. Op bepaalde vlakken heeft ze instemmingsrecht. De Raad kan de implementatie van het beleid op Casa evalueren. De KCR is het luisterend oor voor ouders. De werking van deze raad is vastgesteld in het KCR-reglement.

U kunt contact opnemen met de raad via e-mail naar kcr@casaschool.nl.

Leden KCR

Ouders in de KindCentrumRaad:

 • Sander Quak
 • Jeannine Tjin
 • Jeff de Haan
 • Marc van Dijk
 • Mark Stol

Begeleiders in de KindCentrumRaad:

 • Moèna Vervoort
 • Jeroen Bouman
 • Miranda Kop
 • Debbie van Velzen
 • Engelien de Bruin 

Hulpouders

Het hele jaar door heeft Casa bij diverse activiteiten hulp van ouders nodig. Dit omvat:

 • het controleren op luizen
 • begeleiding bij uitjes, evenementen of sportdagen
 • lezen met kinderen
 • hulp bij het maken van materialen
 • een bezoek aan de klassen om over beroepen/hobby te praten
 • enz

Als u wilt helpen, laat het dan de klassenouder of de docenten weten of reageer als er een vraag om hulpouders wordt uitgestuurd.

Bibliotheek

Onze CASA-bibliotheken bevatten veel boeken in voornamelijk twee talen: Nederlands en Engels. Terwijl de bieb op Koningshof op elk moment van de dag kan worden bezocht, hebben wij op de Acacialaan specifieke openingstijden voor onderbouw- en middenbouwleerlingen. Ouders en begeleiders hebben de handen ineengeslagen om het werk in het bieb te coördineren. We zijn altijd op zoek naar mensen die ons willen ondersteunen.

Wilt u helpen? WE WANT YOU.

 • Breng één ochtend per week door in de CASA-bieb op de Acacialaan en help de leerlingen
 • Help nieuwe boeken plastificeren
 • Help bij het registreren van nieuwe boeken in onze bieb-lijsten in de Acacialaan

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar library@casaschool.nl of tijdens de bibliotheekuren met ons komen praten. Di-vrij 8.30 - 10.30 uur.

Klassenouders

Elke klas heeft één of meerdere ouder(s) die vrijwillig het belangrijkste aanspreekpunt zijn tussen de begeleiders en andere ouders uit de klas. De klassenouders helpen met het coördineren van de extra hulp die de klas nodig heeft. Daarnaast werken ze per bouw nauw samen, hebben regelmatig overleg met de klassenouders uit de andere bouwen voor schoolbrede zaken, en hebben een korte lijn met het eventteam voor activiteiten.

Als u contact wilt opnemen met de klassenouder van uw kind(eren), kunt u een e-mail sturen of diegene op het schoolplein aanspreken.

Onderbouw
Sun: sun.classparent@casaschool.nl
Earth: earth.classparent@casaschool.nl
Venus: venus.classparent@casaschool.nl

Middenbouw
Mars: mars.classparent@casaschool.nl
Jupiter: jupiter.classparent@casaschool.nl
Mercury: mercury.classparent@casaschool.nl

Bovenbouw
Neptune, Saturn, Uranus: classparent.ue@casaschool.nl

Eventteam

Het eventteam is een team van enthousiaste ouders die alle events en uitjes die op Casa plaatsvinden en direct met schoolactiviteiten te maken hebben, coördineren. Daarbij werken ze samen met medewerkers van Casa en met hulpouders.

Waar moet dan aan gedacht worden? 

Het eventteam ondersteunt (of organiseert) de leerkrachten bij alle activiteiten die wel plaatsvinden, maar niet direct in de klas gedaan worden.
De midden- en bovenbouwgroepen hebben, naast de standaard activiteiten op school, ongeveer tien keer per jaar een activiteit die afgestemd is op het AMI-thema van die periode. Dit kan een uitje naar een museum zijn, maar ook een aantal gastlessen van iemand die gespecialiseerd is in dat onderwerp.
Voor de onderbouw wordt dit ingevuld door activiteiten die vooral gericht zijn op beweging, op het vergroten van de woordenschat en op het verbreden van kennis over dagelijkse bezigheden in de nabije omgeving. Denk hierbij aan bezoekjes naar de bibliotheek, een gastles van een dirigent, een "snuffelstage" om van dichtbij kennis te maken met honden, etc.
Voor alle groepen worden er drie keer per jaar verkeerslessen georganiseerd, ofwel lopend, ofwel op de fiets, in de (directe) omgeving van de school.
Daarnaast zijn er allerlei evenementen, zoals de avondvierdaagse, de Koningsspelen, het Lichtjesfeest, de schoolpicknick (het Zomerfeest), het Sinterklaasfeest, de Kinderboekenweek, de sporttoernooien en de schoolfotograaf.
 
En los van deze terugkerende evenementen per jaar komt er soms iets langs waar het eventteam en Casa iets mee willen doen. Een lezing door een bekende Amerikaanse neuropsycholoog bijvoorbeeld, of een kans om een gratis theatervoorstelling bij te wonen. Vaak heel leuk, gezellig en nuttig, maar het moet wel geregeld worden… en dat doet het eventteam. 
 

Komt u ook helpen?

Voor (bijna) alle evenementen hebben we heel hard hulp nodig van ouders die een paar uurtjes willen komen helpen. De vraag, met wat er voor dat evenement specifiek nodig is, wordt altijd zo snel mogelijk kenbaar gemaakt via Parro of via de klassenouders. 
En we zijn altijd op zoek naar extra leden voor het eventteam. Hoe meer ouders er zijn om te helpen organiseren, hoe meer activiteiten we voor onze kinderen kunnen realiseren!
Voor vragen, opmerkingen, hulp aanbieden, ideeën doorgeven etc. zijn we bereikbaar via het e-mailadres events@casaschool.nl

 

 

Klassenobservaties

Eén keer per jaar worden ouders aangemoedigd om hun kinderen tijdens de werkperiode te observeren. Dit wordt direct met de begeleiders van het kind geregeld.

Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt op een manier die het kind niet verstoort, verzoeken wij alle observatoren zich aan enkele regels te houden. Wanneer u aankomt, zullen de gidsen u voorzien van de uitgebreide lijst, maar hier zijn alvast een paar belangrijke punten om in gedachten te houden:

 • Observaties in het klaslokaal zijn mogelijk tussen 09:00 en 11:00 uur. De ouders krijgen een klembord van de begeleider, waarop ze aantekeningen kunnen maken over wat ze zien;
 • Tijdens de Montessori-werkperiode moeten de observatoren zo discreet en onopvallend mogelijk zijn en mogen ze niet praten of proberen in contact te komen met kinderen of volwassenen. Daarnaast verzoeken wij de mobiele telefoon uit te schakelen voordat de leeromgeving binnen wordt gaan;
 • Observatoren wordt verzocht kinderen niet in gesprek te laten gaan. Indien een kind met een observator spreekt, wordt hem/haar verzocht zo kort mogelijk te reageren en de kinderen te verzoeken hen te laten observeren;
 • Het is nuttig dat observatoren notities maken van hun waarnemingen met betrekking tot het gedrag en de houding van de kinderen. Dit moet zodanig gebeuren dat kinderen het gevoel krijgen dat ze vrij zijn om hun werk ongestoord voort te zetten.

Lesjesmiddagen en ouderavonden

Een keer per drie maanden kunnen kinderen les geven aan hun ouders met het Montessori-materiaal. Dit gebeurt afwisselend op woensdag- en vrijdagochtend of 's middags.

Aan het begin van elk schooljaar wordt in elke klas een ouderavond gehouden waarin algemene aankondigingen, onderwijsthema's en procedures worden besproken.

Twee keer per jaar, organiseert elke sectie een ouderbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn gericht op opvoeding, opgroeien en opvoeding, ervaringsuitwisseling en ondersteuning thuis. Ook onderwerpen als de Montessori-filosofie, de wisselwerking tussen school en thuis, educatieve onderwerpen en onze manier van werken komen aan bod.