Beleidsdocumenten

Op deze pagina vindt u relevante beleidsdocumenten en inspectierapporten betreffende Casa.

Schoolgids

In de schoolgids kunnen ouders of verzorgers lezen wat zij van onze school kunnen verwachten en wat de school voor hun kind(eren) kan betekenen. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Omgekeerd wordt ook aangegeven wat de school van de ouders verwacht. De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor basisscholen.

Schoolgids Casa 2023-2024

Schoolplan Casa 2023-2027

Pedagogisch beleidsplan

Welke doelen streven we na en op welke wijze willen we die doelen nastreven? Het beleidsplan geeft richtlijnen en werkwijzen weer over hoe wij op Casa een veilige en geborgen omgeving voor kinderen kunnen waarborgen; een omgeving waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Het pedagogisch beleidsplan is een wettelijk verplicht document voor de opvang van driejarigen en de naschoolse opvang.

Pedagogisch beleidsplan Acacia/Koningshof bijgewerkt: november 2022

Pedagogisch beleidsplan Toddlers 2023

Gedragscode Tweetaligheid 2019 bijgewerkt: 12 juni 2019

Veiligheidsbeleidsplan

In het veiligheidsplan staat beschreven hoe wij op Casa zorgen voor een veilige leer-, werk- en leefomgeving. Het gaat zowel om fysieke als om sociale veiligheid.

Veiligheid en gezondheidsbeleid 2024

Inspectierapporten

Resultaten vanuit het Inspectie van het Onderwijs:

De website van het Landelijk Register Kinderopvang heeft een overzicht van alle rapporten van onze locaties.