Beleidsdocumenten

Op deze pagina vindt u relevante beleidsdocumenten en inspectierapporten betreffende Casa.

Pedagogisch beleidsplan

Welke doelen streven we na en op welke wijze willen we die doelen nastreven? Het beleidsplan geeft richtlijnen en werkwijzen weer over hoe wij op Casa een veilige en geborgen omgeving voor kinderen kunnen waarborgen., een omgeving waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Het pedagogisch beleidsplan is een wettelijk verplicht document voor de opvang van driejarigen en de naschoolse opvang.

Pedagogisch beleidsplan 2018-2019

Pedagogisch beleidsplan Toddlers 2018

Gedragscode Tweetaligeheid 2019 bijgewerkt: 12 juni 2019

Schoolgids

In de schoolgids kunnen ouders of verzorgers lezen wat zij van onze school kunnen verwachten en wat de school voor uw kind(eren) kan betekenen. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Omgekeerd wordt ook aangegeven wat de school van de ouders verwacht. De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor basisscholen.

Schoolgids Casa 2017-2018

Schoolgids Casa 2018-2019

Veiligheidsbeleidsplan

In het veiligheidsplan staat beschreven hoe wij op Casa zorgen voor een veilige leer-, werk- en leefomgeving. Het gaat zowel om fysieke als om sociale veiligheid.

Veiligheid en gezondheidsbeleid 2018

Protocol wanbetaling

In geval van uitblijven van betaling hanteert Casa een protocol wanbetaling.

Protocol wanbetaling Casa