Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gerelateerde Documenten

Privacyverklaring

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie en ICT. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingvolgsysteem en alle softwareprogramma’s die leerlingen tegenwoordig in de les gebruiken. Casa Tweetalige Montessorischool vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. We hebben daarom met z’n allen een IBP-beleidsplan voor de organisatie gemaakt. In dit plan geven we aan hoe we binnen de school informatiebeveiliging en privacy hebben geregeld en hoe we met eventuele risico’s omgaan.

Een belangrijk document is de privacyverklaring die u op de website vindt. In deze verklaring kunt u lezen welke rechten u als ouder heeft om persoonsgegevens van uw kind of van uzelf in te zien en in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen. Ook zullen we in een aantal gevallen uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als we als school bijvoorbeeld foto’s of video’s van uw kind gebruiken dan is daarvoor altijd toestemming van u nodig. Bij de inschrijving van uw kind vragen wij dan ook uw toestemming. Deze toestemming geldt zolang uw kind op onze school zit. Wilt u uw toestemming intrekken dan kan dat door dit aan te passen in Flexkids bij de gegevens van uw kind. Voordat wij beeldmateriaal gebruiken, checken wij altijd Flexkids.

Toestemming vragen geldt echter niet voor alle persoonsgegevens. Wij verwerken ook gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan OCW en de Belastingdienst.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over informatiebeveiliging en privacy dan kunt u contact opnemen met Daniëlle Schouten of een mail sturen naar avg@casaschool.nl. Zij is de interne privacy coördinator en het 1e aanspreekpunt voor vragen over AVG.

De school is verplicht om ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op een goede naleving van alle privacyregels binnen de school. We gaan dit schooljaar kijken hoe we deze functie het beste kunnen invullen. Hierover ontvangt u nog nadere informatie.