Bestuur

De stichting Casa School en de stichting Casa Kinderopvang worden bestuurd door een Toezichthoudend Bestuur, bestaande uit vier mensen. Het bestuur van Casa is ingericht volgens het One Tier-model en voldoet aan de code Goed Bestuur.

Drie van hen zijn de toezichthouders, dit zijn R. de Back, D. Langendoen, en H. Nusse.  Zij zijn belast met de uitoefening van intern toezicht.

Één van de leden van het bestuur is belast met de uitvoering van de richtlijnen van het bestuur. Dit is Tessa Wessels.

Het gezamenlijke bestuur is verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid van Casa. Daaronder vallen onder andere de manier waarop Casa zich ontwikkelt, de kwaliteitszorg, professionaliteit van het personeel, de prestaties van de leerlingen en de identiteit van Casa. 

Het schoolbestuur legt verantwoording af aan het rijk.

Bestuurleden

Rob de Back (financien/penningmeester)

Daniel Langendoen (voorzitter)

Hans Nusse (secretaris)

Tessa Wessels