Bestuur

De stichting Casa School en de stichting Casa Kinderopvang worden bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf mensen. Het bestuur van Casa is ingericht volgens het One Tier-model en voldoet aan de code Goed Bestuur.

Drie van hen zijn de toezichthouders, dit zijn H. Dirksmeier, M. Boerman en M. Ruigrok.  Zij zijn belast met de uitoefening van intern toezicht.

Twee bestuursleden zijn uitvoerend lid, dit zijn Tessa Wessels en Karin Keizer. Zij zijn belast met de uitoefening van het bestuur.

Het gezamenlijke bestuur is verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid van Casa. Daaronder vallen onder andere de manier waarop Casa zich ontwikkelt, de kwaliteitszorg, professionaliteit van het personeel, de prestaties van de leerlingen en de identiteit van Casa. 

Het schoolbestuur legt verantwoording af aan het rijk.

Bestuurleden

 Hugo Dirksmeier

 Karin Keizer

Marga Boerman

Mieke Ruigrok

Tessa Wessels