Bestuur

Casa School en Casa Opvang te Pijnacker zoekt een lid van het Toezichthoudend Bestuur voor de periode van juli 2019 tot juli 2023

Zie vacature voor meer informatie.

De stichting Casa School en de stichting Casa Kinderopvang worden bestuurd door een bestuur, bestaande uit vier mensen. Het bestuur van Casa is ingericht volgens het One Tier-model en voldoet aan de code Goed Bestuur.

Drie van hen zijn de toezichthouders, dit zijn H. Dirksmeier, M. Boerman en M. Ruigrok.  Zij zijn belast met de uitoefening van intern toezicht.

Één van de leden van het bestuur is belast met de uitvoering van de richtlijnen van het bestuur. Dit is Tessa Wessels.

Het gezamenlijke bestuur is verantwoordelijk voor het inhoudelijke beleid van Casa. Daaronder vallen onder andere de manier waarop Casa zich ontwikkelt, de kwaliteitszorg, professionaliteit van het personeel, de prestaties van de leerlingen en de identiteit van Casa. 

Het schoolbestuur legt verantwoording af aan het rijk.

Bestuurleden

 Hugo Dirksmeier

Marga Boerman

Mieke Ruigrok

Tessa Wessels