Pakketten en tarieven

Tarievenlijsten

Tarieven kinderopvang: 3-12 jarigen 2021

Kosten kinderdagverblijf: Toddler-groep 2021

Bij Casa kunnen ouders uit verschillende pakketten kiezen voor hun specifieke gezinssituatie: het basispakket, het totaalpakket of een tussenvorm, het NSO-pakket. Alle pakketten voldoen aan de verplichte 940 schooluren per jaar. Op deze pagina vindt u een overzicht met de tarieven van de verschillende pakketten.

Tarieven

De tarieven van Casa zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind (tot drie jaar of ouder dan drie jaar) en het af te nemen pakket.

Kosten kinderdagverlijf – Peuters en driejarigen

De kinderopvang prijzen voor peuters en driejarigen hangen af van het aantal af te nemen dagen per week. De kosten komen overeen met de kosten voor een reguliere dagopvang. Ouderbijdrage, eten en drinken, uitjes en feesten zijn hierbij inbegrepen. Het is mogelijk om een combinatie te maken van (een) korte en (of) lange dag(en). Zie de prijslijst bovenaan de pagina, waar de uurprijs van de kinderopvang in staat.

Prijs kinderopvang (BSO) – vanaf vier tot en met twaalf jaar

De tarieven van de kinderopvang voor kinderen vanaf vier jaar is afhankelijk van het pakket dat u afneemt. Zie hiervoor de prijslijst bovenaan de pagina. Let op: dit zijn bruto tarieven, zonder opvangtoeslag vanuit de overheid.

Alle tarieven worden over twaalf maanden gespreid en dienen vooraf betaald te worden (middels automatische incasso). Voor de uurprijs kinderopvang verwijzen we u naar de tarievenlijsten.

Vrijwillige ouderbijdrage vanaf vier t/m twaalf jaar

De vrijwillige ouderbijdrage is € 1054 per jaar voor vier- t/m twaalf-jarigen.

Voor peuters en driejarigen geldt deze vrijwillige ouderbijdrage niet.

Van de ouderbijdrage worden de snacks en lunch betaald en alle niet door de overheid gesubsidieerde activiteiten en materialen. Hierbij kunt u denken aan uitjes, zoals bezoeken aan musea, de werkweek, Engelstalig materiaal en (deels) Engelstalige docenten, natuuronderwijs, viering van feestdagen, inrichting van de bibliotheek en extra projecten onder begeleiding van externe specialisten.

Urenberekening

Voor alle pakketten (behalve van de peuters) zijn de uren waarmee we rekenen:

  • korte dagen: zes uren, van 8.00 uur tot 14.00 uur (voor driejarigen of NSO-vakantiedagen voor 4 t/m 12 jarigen).
  • lange dagen: tien uren, van 8.00 uur tot 18.00 uur ( voor driejarigen of NSO-vakantiedagen voor 4 t/m 12 jarigen).
  • een middag: vier uren, van 14.00 uur tot 18.00 uur ( de extra NSO-middag kan alleen als uw kind die dag ook van 8.00 uur tot 14.00 uur op Casa is. Dit wordt achteraf in rekening gebracht).

Voor onze peuters zijn de uren als volgt:

  • korte dagen: vijf uren, van 7.30 uur tot 12.30 uur.
  • lange dagen: elf uren, van 7.30 uur tot 18.30 uur.
  • middagen: zes uren, van 12.30 uur tot 18.30 uur.

Vergoedingen van opvanguren door de overheid

De wet kinderopvang regelt welke tegemoetkoming u mag verwachten van de overheid. Voor informatie over de hoogte van de kinderopvangtoeslag en een rekenmodule verwijzen wij u naar de rekenhulp pagina van de belastingdienst.

In 2012 zijn er veel regels veranderd voor de kinderopvangtoeslag. De informatie kunt u lezen bij kinderopvangtoeslag voorwaarden 2018

LRK nummers Casa

Voor het aanvragen van een vergoeding heeft u de LKR nummer(s) nodig van Casa. Deze staan vermeld op bij de contactgegevens.

Pakketten

Totaalpakket

Het totaalpakket bestaat uit de jaarlijkse minimale eis van 940 lesuren per kind, maar dit pakket biedt ook de flexibiliteit voor de kinderen om te profiteren van nog meer tijd op school dan de wet vereist.  

Naast de vijf reguliere onderwijsdagen tot 14.00 uur kunnen ouders kiezen of hun kind per week twee tot vijf dagen tot uiterlijk 18.00 uur naar school gaat. Daarnaast hebben kinderen die het totaalpakket hebben ‘s ochtends vrije inloop tussen 8.00 en 9.00 uur en kunnen zij, naast de door Casa vastgestelde vrije dagen, vrij vakantie opnemen. 

Om aan de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar aan te kunnen tonen dat wordt voldaan aan het minimum van 940 lesuren, wordt er een urenregistratie bijgehouden.

Voordelen totaalpakket

Goed, volledig Montessori-onderwijs zoals het bedoeld is door Maria Montessori is eigenlijk alleen mogelijk op lange dagen. Er bestaat in de Montessori-pedagogiek/filosofie geen scheiding tussen school- en opvangactiviteiten, zoals wij die in Nederland kennen.

Basispakket

Kinderen met een basispakket kunnen binnenlopen vanaf 8.00 uur. School begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Kinderen hebben dus vijf gelijke dagen les. De reguliere schoolvakanties van Pijnacker zijn van toepassing. Onderaan deze pagina vindt u het vakantierooster.

NSO-pakket

Tot slot is er nog een tussenvorm mogelijk: het NSO-pakket. Dit pakket is gelijk aan het basispakket, aangevuld met twee tot vijf middagen naschoolse opvang.  Er kan tijdens de reguliere schoolvakanties geen NSO worden afgenomen.

Vakantierooster 2021