All day all year

Uw kind kan 'all day all year' bij ons terecht. Casa is 50 weken geopend. Wij verweven onderwijs en kinderopvang (of kinderdagverblijf) met elkaar, zodat school- en vakantietijden flexibel in te vullen zijn.

Een dag op Casa ziet er als volgt uit:

  • Tussen 8:30 en 11:00 uur in de onderbouw en tussen 8:30 en 11:30 uur in de midden- en bovenbouw zijn de kinderen bezig met hun tweeënhalf- cq. drie-urige werkperiode; onderbrekingen zijn hier niet toegestaan.
  • De lunch is een belangrijk moment op Casa. Meer hierover vindt u bij 'voeding en voedselbereiding'.
  • Gedurende de hele dag worden er verschillende activiteiten aangeboden aan de kinderen. Naast onderwijsactiviteiten in de groep zijn er ook activiteiten buiten de groep, zoals muziek, kunst, tuinieren, judo, koken en meer. Indien nodig worden er vakdocenten ingehuurd voor de activiteit.
  • Kinderen kunnen er ook voor kiezen in een andere groep te gaan kijken of werken. Midden- en bovenbouw kinderen plannen hun werk en excursies in de middag.
  • Er is altijd ruimte voor rustmomenten voor de jongste kinderen.

 

Wij houden ons zowel aan de eisen van de Wet Primair Onderwijs als de Wet Kinderopvang.