In welke zin zijn we anders?

AMI Montessori en het Nederlands curriculum

AMI (Association Montessori Internationale) is het formele internationale bestuursorgaan dat de normen bepaalt voor Montessori-programma's en -onderwijsmethoden over de hele wereld. Voor de implementatie van de oorspronkelijke basisprincipes van Maria Montessori zorgt het bestuursorgaan van AMI voor consistente normen en richtlijnen voor Montessori-scholen over de hele wereld en wordt voortdurend herzien en bijgewerkt als wetenschappelijke studies, scholen en leraren praktische feedback geven.

Het Montessori-curriculum is voornamelijk gebaseerd op de natuurlijke ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Maria Montessori heeft kinderen geobserveerd en gezien waar ze in geïnteresseerd zijn en wat ze voor hun ontwikkeling nodig hebben. Door experimenteel en wetenschappelijk te werk te gaan, heeft zij haar curriculum ontwikkeld. Omdat dit curriculum op de natuurlijke ontwikkeling van kinderen gebaseerd is, is het geschikt voor alle kinderen, ongeacht waar ze geboren zijn. Om deze reden zijn de AMI Montessori-scholen ook hetzelfde, ongeacht waar ze zijn.
 

Wat is het primaire verschil met een Nederlandse curriculum?

Voor het jonge kind zien we vele activiteiten die men zelden in een andere omgeving terugvindt, zoals de activiteiten voor dagelijks leven. Ook zien we dat kinderen in een Montessori-omgeving veel eerder aan de slag gaan met rekenmateriaal. In de onderbouw werken ze bijvoorbeeld al met hele grote getallen en zijn ze aan allerlei bewerkingen bezig. Daarnaast wordt in de onderbouw al schrijven, lezen en wereldoriëntatie aangeboden. 

All day, all year concept

Casa is uniek doordat schoolse en naschoolse programma's volledig geïntegreerd zijn. Dit maakt ons tot een volledig integraal kindercentrum, in tegenstelling tot andere scholen, waar het formele schoolprogramma en het naschoolse programma worden bepaald en beheerd door twee afzonderlijke organisaties.
Naast een vaste leeromgeving waar kinderen de hele dag door kunnen leren, bieden activiteitenbegeleiders extra activiteiten waar kinderen naartoe kunnen gaan. Er zijn zowel individuele activiteiten als activiteiten met andere kinderen. Naast het vaste schema kunnen kinderen zich ook inschrijven voor activiteiten die slechts voor een beperkte tijd worden aangeboden, bijvoorbeeld zes weken.

Onze activiteiten omvatten:

  • Individuele muzieklessen (gitaar of viool) **
  • Koken - het maken van snacks of de warme lunch
  • Tuinieren
  • Wetenschapsexperimenten
  • Kunst
  • Sport, zoals judo

** Deze dienen direct bij de muziekleraar te worden geregeld en worden apart betaald. Casa zorgt voor de ruimte.