Teamleden

Casa bestaat uit gedreven en energieke individuen die allemaal streven naar het doel om van Casa een echt thuis weg van huis te maken voor onze kinderen.

Bij Casa werken we met een managementteam. Dit team bestaat uit vier leden, namelijk de directeur, Tessa Wessels, met drie teamleiders, Jetteke Choi, Mariëtte van Himbergen en Jasmijn Nijhof - van Zonneveld. De Teamleider van Toddlers (Jasmijn) geeft leiding aan de Toddler team. De Teamleider van Onderbouw (Mariëtte ) geeft leiding aan twee teams, namelijk het team groepsbegeleiders onderbouw en team klassenassistenten en activiteitenbegeleiders. De Teamleider midden- en bovenbouw (Jetteke) geeft ook leiding aan drie teams, namelijk groepsbegeleiders van de middenbouw, groepsbegeleiders bovenbouw en Team Midden- en Bovenbouw ondersteuningbegeleiders.  

Het Management Team wordt ondersteund door een aantal adviseurs op het gebied van financiën, HR/organisatie en speciale behoeften voor kinderen. Deze adviseurs worden geleid door de directeur.

De coördinator van voeding zal in de toekomst de teamleider zijn voor alle voedingsbegeleiders. Dit zal binnenkort geformaliseerd worden. Tot die tijd heeft de directeur deze taak op zich genomen.

Binnen de bouwteams zijn er kleinere teams per groep. In totaal heeft elke groep drie of vier groepsbegeleiders (leraren) per klas die verschillende roosters werken, zodat er bijna altijd een groepsbegeleider in de klas is. De enige uitzondering hierop is op woensdag- of vrijdagmiddag wanneer er over het algemeen minder kinderen zijn en het niet mogelijk is om alle klassen open te hebben.

Elke peutergroep heeft dagelijks een AMI opgeleide groepsbegeleider en wordt ondersteund door verschillende ondersteunende begeleiders. Elke onderbouwgroep heeft twee groepsbegeleiders (een Engelstalige en een Nederlandstalige) en wordt ondersteund door een assistent van 08:00 - 14:00 uur en na 14:00 uur een groepsbegeleider en een assistent. Elke midden- en bovenbouwgroep heeft twee groepsbegeleiders (een Engelstalige en een Nederlandstalige) van 08:00 - 14:00 uur en daarna een groepsbegeleider na 14:00 uur. Al deze begeleiders worden verder ondersteund door activiteitenbegeleiders, zowel in de ochtend als in de middag.

Wanneer een kind in een nieuwe klas begint, ontvangt hij/zij ongeveer zes weken voor de startdatum een welkomstboekje. Dit boek bevat alle praktische informatie die het kind en de ouders moeten weten, inclusief de namen, foto's en inleidingen van de begeleiders in elke klas.

Contact met de klassen

Toddlers (peuters): 

Luna: luna @casaschool.nl

Pluto: pluto @casaschool.nl

 

Children’s House (onderbouw):

Sun: sun @casaschool.nl

Earth: earth @casaschool.nl

Venus: venus @casaschool.nl

Lower Elementary (middenbouw):

Mercury: mercury @casaschool.nl

Mars: mars @casaschool.nl

Jupiter: jupiter @casaschool.nl

Upper Elementary (bovenbouw):

Saturn: saturn @casaschool.nl

Uranus: uranus @casaschool.nl

Neptune: neptune @casaschool.nl