Onze visie

Missie

De missie van Casa is: 'Door het kind naar een betere wereld – Education for Life'. 

Op Casa koesteren wij de innerlijke kracht van kinderen, zodat zij bij kunnen dragen aan een verantwoordelijke en duurzame samenleving.

Visie

Vanuit de waarden moed en verbinding bieden wij kinderen een tweede thuis; een ‘Casa’. Een rijke, geordende, breed georiënteerde omgeving, waarin kinderen doelgericht en vrij kunnen bewegen en waarbij onze begeleiding aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind.

Ambitie

  • Het kind is een wereldburger en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen, wat bijdraagt aan wereldvrede. 
  • Het kind heeft een lerende houding. 
  • Het kind is zelfsturend in het leerproces. 
  • Het kind kan onafhankelijk keuzes maken, reflecteren, creatief denken en met verandering omgaan.
  • Het kind beheerst de basisvaardigheden zodat ze goed functionerende burgers van de wereld zijn.  
  • Het kind is zich er bewust van dat hij onderdeel is van een groter geheel en dat hij hiervan afhankelijk is.
  • Het kind kan zelfstandig denken en doen.