Tweetalig programma

Casa biedt de lessen in het Nederlands en Engels.

We willen dat kinderen wereldburgers worden die adequaat kunnen communiceren. De Engelse taal speelt daarom een belangrijke rol in ons onderwijs.

Nederlands en Engels

Het is ons uitgangspunt dat in iedere groep tegelijkertijd één Nederlandssprekende begeleider en één Engelssprekende begeleider werkzaam is. De Nederlandssprekende begeleider spreekt altijd Nederlands en de Engelssprekende begeleider spreekt altijd Engels. Ook is het lesmateriaal in twee talen aanwezig. Deze benadering maakt het mogelijk dat kinderen constant bezig zijn en werken met meerdere talen. Als gevolg van deze complete, voltijdse benadering hebben kinderen in de Montessori omgeving geen problemen met het absorberen van een nieuwe taal.

Jonge kinderen zijn in staat om een nieuwe taal heel snel te leren en begrijpen de woordenschat die in de groep gebruikt wordt binnen vier maanden. Als kinderen ongeveer zes jaar zijn, zijn deze taalvaardigheden ontwikkeld en worden de kinderen  tweetalig in zowel gesproken als geschreven taal. De leerlingen bevorderen hun taalvaardigheid door gebruik te maken van specifiek taalmateriaal zoals grammaticadozen ('woord benoemen') en zinsanalyse ('zinsontleding'). Door meerdere talen op deze wijze te beheersen, wordt het leven van een kind verrijkt en ontwikkelt hij/zij openheid ten opzichte van verschillende culturen en gewoonten.