De klas buiten

Het buitenwerk bij Casa heeft een grote aantrekkingskracht voor groot en klein.

Bezoekers kijken gefascineerd naar kinderen, die werken met gereedschappen, zorgen voor dieren, experimenten doen en tuinieren. Ze zien dat deze kinderen vaardigheden leren die ze hun hele leven lang met zich meenemen. Als een directe link naar onze vijfde pijler, de natuur, wetenschap en technologie als leraar, zijn deze ruimtes een integraal onderdeel van de opvoeding van onze kinderen.

Wanneer een kind nieuw is in ons onderbouw (3 - 6 jaar), is de buitenomgeving een grote hulp bij de overgang van thuis naar onderbouw. Alleen al het hebben van deze buitenruimte, die hun aandacht trekt en hun fascineert, maakt de overgang gemakkelijker. 

Ze maken eerst kennis met de buitenactiviteiten begeleider, die vervolgens de kinderen laat zien wat ze buiten kunnen doen:

 • Zorg voor de dieren,
 • Werken in de zand/modderhoek,
 • Het creëren van banen voor de knikkers 
 • Zaden planten en zorg dragen voor de planten in de kas,
 • Graven,
 • Observeren van insecten en planten,
 • Constructie inclusief hameren, zagen en bouwen,
 • Meten,
 • Werken met magneten,
 • en een paar andere activiteiten die vergelijkbaar zijn met wat ze ook in de klas beschikbaar hebben.

Van hieruit is het aan het kind zelf wat het daarna gaat doen. Sommigen van hen gaan direct aan de slag, anderen willen eerst de andere kinderen in de gaten houden en weer anderen hebben verdere lessen en begeleiding nodig.

Onder het toeziend oog van de gids is er veel te doen bij het buitenwerk. Na eerst een les in het gebruik van de materialen te hebben gekregen, kunnen de kinderen hun vaardigheden op alle gebieden oefenen.

De vorm van de activiteiten wordt steeds complexer naarmate de kinderen ouder worden en elke voorgaande stap onder de knie hebben. Met het ouder worden zijn ze ook in staat om zelfstandiger te werken.

Ter vergelijking, tijdens hun laatste drie jaar bij Casa in de bovenbouw hebben de kinderen hogere verwachtingen van zichzelf in wat ze kunnen doen in hun buitenomgeving en science centre, en hun projecten worden op een meer 'professionele' manier uitgevoerd.

Elk project volgt een procedure:

 • Het maken van een duidelijk plan,
 • Het plaatsen van een bestelling bij de begeleider voor materialen,
 • Het volgen van het plan en het voltooien van het project,
 • Reflecteren op het project.

Deze projecten kunnen vogelhuisjes, wetenschappelijke experimenten of in het geval van één leerling, het bouwen van een thermische wip zijn. (zie video hieronder)

Daarnaast zijn de kinderen van de bovenbouw eindverantwoordelijk voor de dieren. Leerlingen in hun laatste jaar bij Casa kunnen solliciteren voor de positie van het hebben van deze verantwoordelijkheid, die omvat:

 • Ervoor zorgen dat de jongere leerlingen goed werk verrichten in de zorg voor de dieren,
 • Het plaatsen van bestellingen voor het voedsel en andere zaken die de dieren nodig hebben,
 • De andere leerlingen leren wat ze moeten doen,
 • Evalueren hoe het met de andere leerlingen gaat,
 • En ervoor te zorgen dat de dieren tijdens de vakanties worden verzorgd door anderen leerlingen, die het totale pakket hebben, of indien mogelijk, mee naar huis te nemen tijdens periodes dat de school volledig gesloten is.

De belangrijkste rol van de activiteitenbegeleider is het voorbereiden van de omgeving en het observeren van de kinderen tijdens het buiten werk.

Dit houdt in de omgeving schoon, goed georganiseerd en aantrekkelijk te houden voor de kinderen.

Deze begeleiders observeren hoe de kinderen werken en reageren op hun behoeftes:

 • Zijn ze klaar voor een nieuwe uitdaging?
 • Hebben ze extra begeleiding nodig?
 • Moet de begeleider ingrijpen voor de veiligheid van het kind?

Ze passen ook de omgeving aan, om de verbeelding van de kinderen verder te prikkelen en hen aan te moedigen om steeds meer te willen leren.

In de bovenbouw doet de begeleider nog een stap terug en laat de leerlingen zo veel mogelijk vrij.

Van de kinderen wordt verwacht dat ze zelf nadenken en met elkaar overleggen om tot een oplossing voor hun problemen te komen.

Op dit punt is de rol van de begeleider:

 • Hulp bieden bij het vooruit plannen van hun projecten door een suggestie te doen of hen te wijzen in de richting van nieuwe ideeën,
 • Ze te sturen met vragen als dat nodig is, om ze dieper te laten nadenken,
 • Ze te verwijzen naar een collega die hen misschien kan helpen,
 • Alleen ingrijpen wanneer er een onveilige situatie zou kunnen ontstaan,
 • En de voortgang van de kinderen in ons administratiesysteem te volgen.

Op deze manier hoopt Casa de kinderen altijd nieuwsgierig te houden naar kennis, zich verantwoordelijk te voelen voor het milieu, en ze te voorzien van alle hulpmiddelen die ze nodig hebben om vooruit te komen en te groeien als wereldburgers.

Onze kinderen uit de bovenbouw wilden graag hun eigen ervaringen over het Science Centre delen.

Ik vind het science lokaal heel leuk, Want je kan er proefjes doen zoals een onderzoek over DNA, zeep maken en nog veel meer, Je kan er ook knutselen en dingen onderzoeken voor bijv. je project in de klas. Ik vindt het leuk om de dieren te verzorgen (we hebben kippen, Schilpadden, Slakken en mieren. of om te knuffelen met de kippen. Mieren dat klink misschien een beetje saai maar eigenlijk zijn ze heel interessant want de mieren maken verschillende kamers bijv. een kamer voor het voedsel, en de mieren die dood zijn gegaan verplaatsen ze naar een aparte kamer net zo als de eitjes.

- Sterre