Petitie Casa Tweetalige Montessori School ‘Behoud flexibele onderwijstijden’ ruim 600 keer ondertekend

In reactie op het besluit van minister Slob om het experiment flexibele onderwijstijden niet te verlengen, vreest Casa voor het voortbestaan van haar innovatieve onderwijsconcept. Daarom is Casa – net als andere scholen uit de pilot – in actie gekomen met een filmpje en een petitie. Beide zijn inmiddels aangeboden aan de betreffende Tweede Kamerleden.

 De 614 ondertekenaars van de petitie onderschrijven:

  • dat kinderen gebaat zijn bij flexibel onderwijs en eigen individuele rustmomenten;
  • dat een doorlopende leerlijn gedurende de dag en het jaar het leerplezier en de effectiviteit te goede komt;
  • dat flexibele onderwijstijden rust en structuur bieden voor kinderen;
  • dat er geen nadelen zijn aan flexibele onderwijstijden.

 Zij roepen de Kamerleden op zich er hard voor te maken dat flexibele onderwijstijden mogelijk blijven voor scholen die goede kwaliteit leveren.

In het inspectierapport, dat als belangrijke bron voor het besluit gebruikt is, wordt geconcludeerd dat: “De belangrijkste aanbeveling die de inspectie op basis van dit onderzoek doet, is dat scholen alleen op basis van een weldoordachte aanpak en onder vooraf gestelde condities de mogelijkheid krijgen over te gaan tot de invoering van de in eerste instantie beperkte flexibele onderwijstijd.” En: “Duidelijk is ook dat er een zekere behoefte bestaat bij ouders aan meer flexibele invullingen van de onderwijstijd en dat in het veld besturen en scholen onder de juiste condities in staat zijn daar op een kwalitatieve wijze invulling aan te geven.”

Casa Tweetalige Montessorischool heeft bewezen, volgens hetzelfde rapport, die invulling te kunnen geven en een weldoordachte aanpak te hebben.

__________________________

 Voor vragen kunt u terecht bij Tessa Wessels, directeur Casa Tweetalige Montessorischool via directie@casaschool.nl

Lees ook: Casaschool pleit voor behoud uniek onderwijsconcept via https://casaschool.nl/2019/04/03/casaschool-pleit-voor-behoud-uniek-onderwijsconcept/