Casaschool pleit voor behoud uniek onderwijsconcept

Op 2 april 2019 heeft minister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer zijn besluit aangekondigd over het niet verlengen van het ‘experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs’. De deelnemende scholen aan de pilot moeten per schooljaar 2020/2021 weer aan de wet- en regelgeving voldoen. Dit betekent een directe bedreiging voor het totaalconcept van Casa Tweetalige Montessorischool in Pijnacker.

Directeur Tessa Wessels: “Casa is veel meer dan een school, het is een leeromgeving waar kinderen 50 weken van 8 tot 18 uur welkom zijn. School en opvang zijn volledig geïntegreerd en de individuele leer- en ontwikkellijn loopt continu door. Natuurlijke rustmomenten verschillen per kind. Daarbij horen flexibele onderwijs- en vakantietijden. Wij noemen dit het All day All year concept.”

All Day All Year at Casa

One of our 6 Pillars is "All Day All Year." What this means for us, is that we are open 50 weeks a year, from 8 AM to 6 PM. We have more than a school, we have a "learning environment." We hope to always have this available for our children.

Geplaatst door Casa Bilingual Montessori School op Woensdag 3 april 2019

Casa is een van de scholen die overwegend positief uit het rapport naar voren komt. Tessa Wessels: “Het beëindigen van de flexibele onderwijstijden zou een stap terug zijn in de ontwikkeling van vernieuwend onderwijs. Naast flexibele schooltijden bestaat ons aanbod uit internationaal tweetalig Montessorionderwijs, natuuronderwijs en eigen voedselbereiding. Vanuit binnen- én buitenland komen mensen bij Casa om het concept zelf te ervaren en hiervan te leren. We worden gezien als voorbeeldschool. Als Casa terug moet naar reguliere vakanties is dit een directe bedreiging voor ons totaalconcept.”

Tessa Wessels: “Juist de positieve punten van flexibele onderwijstijden blijven onderbelicht in de pilot. Evenals andere zaken die de kwaliteit van onderwijs bevorderen. Daarom willen wij graag een tegengeluid geven. Dat wordt onderschreven door ouders, die juist grote voordelen zien van dit moderne en innovatieve onderwijsconcept. Bovendien is er een wachtlijst van ruim 250 geïnteresseerden.

Casa pleit dan ook voor het gedogen van flexibele onderwijstijden, om haar totaalconcept te kunnen blijven voortzetten. Daarnaast pleit Casa voor één wetgeving voor integrale kindcentra (IKC’s), die school en opvang combineren. Casa roept de politiek dan ook op tot een aanvullende pilot met moderne regelgeving, die ruimte biedt voor vernieuwende en toekomstgerichte onderwijsvormen, zoals het onderwijsconcept van Casa.

Omdat het experiment is opgestart op het moment dat de oude toetsingskaders nog golden (van voor 1 aug. 2017), zijn de oude toetsingskaders ook toegepast bij de eindinspectie in 2018. Het oude toetsingskader kijkt alleen naar toetsresultaten als het gaat om het bepalen van de kwaliteit van onderwijs. Inmiddels is er een andere kijk op wat kwaliteit van onderwijs inhoudt en hoe je deze meet. De aspecten zoals een bredere kijk naar wat de ontwikkeling van een kind inhoudt, en over welke vaardigheden een kind van de 21 eeuw moet beschikken, zijn niet meegenomen in het hele onderzoek. Dit zijn nu juist wel elementen van kwaliteit van onderwijs waar de scholen uit de pilot – die o.a. gepersonaliseerd leren voorstaan – zich op hebben toegelegd.

Voor vragen kunt u terecht bij Tessa Wessels via directie@casaschool.nl