Onze visie

Missie

De missie van Casa is: 'Door het kind naar een betere wereld – Education for Life'. 

Casa werkt aan een betere wereld door voorwaarden te scheppen waardoor het kind zijn volledig menselijk potentieel kan bereiken.

Visie

Wij willen kinderen een tweede thuis bieden; een ‘casa’. Een rijke, geordende omgeving waarin kinderen vrij kunnen bewegen en waarbij begeleiding aansluit bij de behoefte van ieder kind. Wij helpen ieder kind in zijn kracht te komen. Wij sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van het kind door het kind te volgen en te inspireren. Wij bereiden onze kinderen voor op de uitdagingen van het leven. Het potentieel van het kind is groot en daagt ons uit. Basisvaardigheden vormen de basis van de ontwikkeling van het menselijke potentieel. De waarden zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, respect en vriendelijkheid verbinden ons.

Ambitie

  • Het kind is een wereldburger en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen, wat bijdraagt aan wereldvrede. 
  • Het kind heeft een lerende houding. 
  • Het kind is zelfsturend in het leerproces. 
  • Het kind kan keuzes maken, reflecteren, creatief denken en is flexibel.
  • Het kind kan zelfstandig denken en doen.