L1090401
L1090401
HTH small-230
HTH small-230
HTH small-144
HTH small-144
previous arrow
next arrow

Casa College

De wereld is volop in beweging. Hoe begeleiden we leerlingen met deze dynamiek om te gaan en het onvoorspelbare aan te kunnen? Casa College speelt in op de ontwikkelingsbehoeften zodat jongeren uitgroeien tot sterke individuen die met verandering om kunnen gaan, verantwoordelijkheid nemen, onafhankelijk keuzes maken en daarop reflecteren. 
 
Wij hebben al jaren de ambitie om onze leerlijn door te trekken naar 18 jaar. Het moment is nu daar! Door middel van nieuwe wetgeving, met meer ruimte voor andere onderwijsconcepten en experimenten, biedt de overheid kansen voor vernieuwend toekomstbestendig onderwijs.
 
De groei die Casa Pijnacker de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt is enorm. Van pionier, zoals het jonge kind, naar een volwassen organisatie. Volwassen om de kansen te pakken die er liggen en om onze ambitie verder te brengen. Een nieuwe leeromgeving. Deze groei toont aan dat onze visie op het basisonderwijs aansluit bij de huidige tijdgeest en wat de leerling en samenleving nodig heeft: eigentijds onderwijs, met oog voor natuur, duurzaamheid en goed burgerschap. Los van conventies als klassikaal onderwijs en losse vakken.
 
Met voldoende steun kunnen we in 2023 van start!
Voor Casa College betekent dit dat wij ongeveer 600 ouderverklaringen nodig hebben van ouders met kinderen van 10, 11 of 12 jaar

7 Pijlers van Casa College

 

 

1. Internationale Montessori

Help mij mijzelf te zijn – ik doe ertoe en ik draag bij aan het grotere geheel. Leeftijden en niveaus (mavo, havo, vwo) werken met en naast elkaar. Leerlingen werken aan zinvolle en vakoverstijgende projecten die zowel academisch- als praktijkgericht zijn. Resultaten hebben waarde, zijn concreet en worden gedeeld.

2. Zelfsturend onderwijs

Leerlingen mogen binnen kaders kiezen wat, hoe, met wie en waar zij werken en leren. Het curriculum is inzichtelijk. Leerlingen worden begeleid in hun niveau- en profielkeuze. Toetsen worden voornamelijk ingezet om de leerling inzicht te geven in hun kennen en kunnen en als voorbereiding op het eindexamen.

3. Tweetalig onderwijs

We willen dat jongeren wereldburgers worden. De Engelse taal speelt hierbij een belangrijke rol. Engelstalige begeleiders maken daarom onderdeel uit van het team. Casa zal samenwerken met Nuffic en wordt daarmee een tto-school. Casa zal een internationaal uitwisselingsprogramma organiseren. Daarnaast is het mogelijk om een Cambridge certificering te behalen.
 

Als leerlingen, naast de verplichte talen Frans en Duits, een uitstap willen maken naar een andere taal als Spaans of een klassieke taal streeft Casa ernaar dit mogelijk te maken.

4. Mens, natuur & techniek

De mens is onlosmakelijk verbonden aan natuur en techniek. Nu meer dan ooit. Leerlingen leren omgaan met techniek vanuit de alledaagse praktijk. Van het werken met gereedschap (zagen, boren en hameren), tot het leren werken met software programma’s. Daarnaast leren zij ook techniek creatief toe te passen. Leerlingen worden niet alleen gebruikers van techniek, maar zullen ook bediscussiëren welke consequenties techniek heeft op henzelf en de samenleving.

5. Muziek, drama & ontwerp

Op Casa College zien wij kunst, drama, dans, muziek, media en design als volwaardige onderdelen van het curriculum. Creativiteit geeft ons de mogelijkheid om maatschappelijke ontwikkelingen, relaties en technologie van verschillende kanten te bevragen. Niet één richting, maar diverse wegen leiden naar een antwoord, oplossing of verbinding. Op Casa College onderzoeken en ervaren wij met de leerlingen ‘de kunst van het leven’.

6. Mentaal en fysiek gezond

Wij hechten veel waarde aan gezonde voeding. Koken en voedingskunde zijn onderdeel van het curriculum. Casa heeft een eigen keuken waar leerlingen lunch klaarmaken. Er is veel ruimte en tijd voor diverse vormen van beweging zoals teamsport, wandklimmen, dans, yoga en meditatie. Gezonde voeding en beweging ondersteunt de grote fysieke en psychologische verandering van de jongvolwassene. 

7. Begeleider is coach, instructeur en inspirator

Op Casa is iedereen gelijkwaardig. De leerbehoefte ‘Help mij mijzelf te zijn’ betekent dat de volwassene de leerling daarin begeleidt.

De begeleider is in eerste plaats coach. Vanuit een vertrouwensrol maakt de coach verbinding met de leerling. De coach heeft een sterk geloof in het potentieel van de leerling.

De begeleider is naast coach ook instructeur en onderwijst de leerling in vaardigheden en kennis. Instructiemomenten worden gevarieerd aangeboden: individueel, in kleinere of grotere groepen.

De begeleiders fungeren als inspirators doordat zij vanuit hun eigen interesses en specialisaties kennis overbrengen. Daarnaast zullen leerlingen betekenisvolle stages lopen. Leren blijft niet binnen het klaslokaal: de wijk, het land en de wereld is de leeromgeving.