L1090401
L1090401
HTH small-230
HTH small-230
HTH small-144
HTH small-144
previous arrow
next arrow

Wat gaat uw kind doen als het klaar is op de basisschool? Wat denkt u van een tweetalige montessori middelbare school in Pijnacker, waarin we de leerlijn van Casa doortrekken naar 18 jaar? De overheid biedt ons nu de kans voor dit vernieuwend toekomstig onderwijs. In 2023 willen we Casa College openen. Interessant voor uw kind(eren)?

In 2023 kan Casa College werkelijkheid worden! De voorbereidingen zijn al in volle gang en er is enthousiasme en motivatie genoeg. Casa College wordt een middelbare school die inspeelt op de specifieke ontwikkelingsbehoeften van jongeren, zodat uw kind uitgroeit tot een sterk individu dat met veranderingen om kan gaan, verantwoordelijkheid neemt, onafhankelijke keuzes maakt en daarop reflecteert. Kortom: alles wat uw kind nodig heeft voor de wereld die zo in beweging is.

Maak het mogelijk en zet vandaag uw handtekening!
Met voldoende steun kunnen we van start. Dit betekent concreet: 635 ouderverklaringen (handtekeningen) vóór 15 oktober 2021. Lijkt Casa College u de perfecte plek voor uw zoon of dochter? Zet dan uw handtekening vandaag nog! Met deze verklaring schrijft u zich níet in voor de school, maar geeft u aan dat u het initiatief ondersteunt. Zo ziet uw gemeente dat er voldoende steun is voor een school als Casa College.

We hebben nu 113 handtekeningen!

0%

18 %

Wie mag er tekenen?

De handtekeningenactie is bestemd voor ouders met kinderen (die op 1 november 2021) 10, 11 of 12 jaar oud zijn. En die woonachtig zijn in een straal van 15 kilometer om Pijnacker: van Scheveningen tot Rotterdam Zuid en van Leiden tot Maassluis. Kijk hier of uw postcode in dit gebied valt.

We hebben nu 113 handtekeningen!

0%

18 %
We hebben nu 113 handtekeningen!

0%

18 %

Over Casa
Onze missie is: ‘Door het kind naar een betere wereld – Education for Life’. Tien jaar geleden begonnen we met basisschool Casa Pijnacker. Deze explosieve groei toont aan dat onze visie aansluit bij de huidige tijdgeest en wat de leerling en samenleving nodig heeft: eigentijds onderwijs, met oog voor natuur, duurzaamheid en goed burgerschap. Los van conventies als klassikaal onderwijs en losse vakken. In Casa College trekken we deze leerlijn door tot 18 jaar.

Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.casaschool.nl en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

7 Pijlers van Casa College

 

 

1. Internationale Montessori

Help mij mijzelf te zijn - ik doe ertoe en ik draag bij aan het grotere geheel. Leeftijden en niveaus (mavo, havo, vwo) werken met en naast elkaar. Leerlingen werken aan zinvolle en vakoverstijgende projecten die zowel academisch- als praktijkgericht zijn. Resultaten hebben waarde, zijn concreet en worden gedeeld.

2. Zelfsturend onderwijs

Leerlingen mogen binnen kaders kiezen wat, hoe, met wie en waar zij werken en leren. Het curriculum is inzichtelijk. Leerlingen worden begeleid in hun niveau- en profielkeuze. Toetsen worden voornamelijk ingezet om de leerling inzicht te geven in hun kennen en kunnen en als voorbereiding op het eindexamen.

3. Tweetalig onderwijs

We willen dat jongeren wereldburgers worden. De Engelse taal speelt hierbij een belangrijke rol. Engelstalige begeleiders maken daarom onderdeel uit van het team. Casa zal samenwerken met Nuffic en wordt daarmee een tto-school. Casa zal een internationaal uitwisselingsprogramma organiseren. Daarnaast is het mogelijk om een Cambridge certificering te behalen.
 

Als leerlingen, naast de verplichte talen Frans en Duits, een uitstap willen maken naar een andere taal als Spaans of een klassieke taal streeft Casa ernaar dit mogelijk te maken.

4. Mens, natuur & techniek

De mens is onlosmakelijk verbonden aan natuur en techniek. Nu meer dan ooit. Leerlingen leren omgaan met techniek vanuit de alledaagse praktijk. Van het werken met gereedschap (zagen, boren en hameren), tot het leren werken met software programma’s. Daarnaast leren zij ook techniek creatief toe te passen. Leerlingen worden niet alleen gebruikers van techniek, maar zullen ook bediscussiëren welke consequenties techniek heeft op henzelf en de samenleving.

5. Muziek, drama & ontwerp

Op Casa College zien wij kunst, drama, dans, muziek, media en design als volwaardige onderdelen van het curriculum. Creativiteit geeft ons de mogelijkheid om maatschappelijke ontwikkelingen, relaties en technologie van verschillende kanten te bevragen. Niet één richting, maar diverse wegen leiden naar een antwoord, oplossing of verbinding. Op Casa College onderzoeken en ervaren wij met de leerlingen ‘de kunst van het leven’.

6. Mentaal en fysiek gezond

Wij hechten veel waarde aan gezonde voeding. Koken en voedingskunde zijn onderdeel van het curriculum. Casa heeft een eigen keuken waar leerlingen lunch klaarmaken. Er is veel ruimte en tijd voor diverse vormen van beweging zoals teamsport, wandklimmen, dans, yoga en meditatie. Gezonde voeding en beweging ondersteunt de grote fysieke en psychologische verandering van de jongvolwassene. 

7. Begeleider is coach, instructeur en inspirator

Op Casa is iedereen gelijkwaardig. De leerbehoefte ‘Help mij mijzelf te zijn’ betekent dat de volwassene de leerling daarin begeleidt.

De begeleider is in eerste plaats coach. Vanuit een vertrouwensrol maakt de coach verbinding met de leerling. De coach heeft een sterk geloof in het potentieel van de leerling.

De begeleider is naast coach ook instructeur en onderwijst de leerling in vaardigheden en kennis. Instructiemomenten worden gevarieerd aangeboden: individueel, in kleinere of grotere groepen.

De begeleiders fungeren als inspirators doordat zij vanuit hun eigen interesses en specialisaties kennis overbrengen. Daarnaast zullen leerlingen betekenisvolle stages lopen. Leren blijft niet binnen het klaslokaal: de wijk, het land en de wereld is de leeromgeving.